ขันธ์ 5

ขันธ์ 5
ความเชื่อ

ทำความรู้จักกับ ขันธ์ 5 สัจจะชีวิต ที่ชาวพุทธศาสนิกชนต้องรู้

ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ หลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยเรื่องของสัจจะของชีวิต ที่ไม่ได้อยู่คงทนถาวรตลอดไป มีเกิดก็ต้องมีดับไปนั่นเอง

อ่านต่อ »